Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 19 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-10-19
Anslaget sattes upp: 2022-10-24
Sista dag för överklagande: 2022-11-14
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson