Rådhuset

1411
Vadstena fick stadsprivilegier 1400, och ett rådhus nämns första gången 1411.

1460
Det nuvarande rådhusets äldsta delar, en salsbyggnad med gråstensmurar i två våningar, ursprungligen med torvtak och trappgavlar, uppförs. Enligt mönster från kontinenten används övervåningens sal som rådstuga för borgmästare och råd, medan bottenvåningen upplåts för handel och utskänkning.

1500-talet
Under 1500-talets början tillkommer tornet, ursprungligen med trappgavlar med plats för vårdklockan, och med en tunnvälvd arrest i bottenvåningen.

1580
Vid danskarnas härjningståg i staden 1567 skadas rådhuset och repareras omkring 1580 varvid ”lilla rådstugan”, norr om tornet, tillbyggs.

1691
Den ursprungligen rödmålade tornhuven med lanternin för tornväktaren och den medeltida vårdklockan uppförs av änkedrottning Hedvig Eleonora.

1728
Den ”lilla rådstugan” rivs och en ny uppförs som vakt- och arrestbyggnad. Den monumentala trappan i sten ersätter en tidigare av trä i annat läge.

1776
Torvtaken ersätts av brutna tak täckta med tegel.

1915 & 1958
Rådhuset restaureras genomgripande och koppartaket tillkommer.

2014
Rådhuset är det äldsta bevarade i landet och fram till sammangåendet med Motala 1974–1979 användes det fortfarande för kommunfullmäktiges sammanträden och även senare enstaka domstolsförhandlingar. Rådhuset är byggnadsminne.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)