Samhällsbyggnadsnämnden 12 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-12-12
Anslaget sattes upp: 2023-12-19
Sista dag för överklagande: 2024-01-09
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén