Kommunstyrelsen 1 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-12-01
Anslaget sattes upp: 2021-12-08
Sista dag för överklagande: 2021-12-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Martin Berry