Samhällsbyggnadsnämnden 19 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-04-19
Anslaget sattes upp: 2022-04-22
Sista dag för överklagande: 2022-05-13
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsnämnden
Anslaget av: Frida Rosén