Ledsagarservice

Ledsagare är en person som hjälper dig till olika aktiviteter ute i samhället som du annars skulle ha svårt att delta i.

Syftet med ledsagarservice är att du ska ha möjlighet att komma ut i samhället, att skapa och bibehålla kontakter med andra samt kunna delta i vardagsnära aktiviteter. Ledsagarservice ska vara en personlig service som är anpassad efter dina behov.

Med stöd av ledsagaren ska du få möjlighet att ta del av olika fritidsaktiviteter utifrån dina önskemål. Insatsen planeras i samråd med dig och ledsagaren och utförs utanför hemmet.

Ansökan gör du hos biståndskontoret på individ- och familjeomsorgen.