Acharii-Bergenstråhlska gården

1632
Den invandrade målaren och skulptören Johan Werner, bl.a. hovmålare hos Per Brahe d.y., ärvde tomten vid Storgatan efter sin svärfar borgmästaren och handelsmannen Arvid Håkansson, som vid gatan hade en salubod. Werner uppförde i stället en för sin tid modern bostad med en våning med den s.k. Vadstena-planen; en stor genomgående sal omgiven av fyra kammare. Från hans tid finns olika fragment av takmålningar i bottenvåningens rum.

1700-talet
I huset bodde under 1700-talet bl.a. flera av sysslomännen vid Vadstena hospital, samt flera ämbetsmän från staden.

1790-talet
I slutet av 1790-talet påbyggdes huset till sin nuvarande höjd av ryttmästare J. G. Sparrschöld.

1810
Huset övertogs av den internationellt kände Linné-eleven, läkaren och lavforskaren Eric Acharius, kallad lavforskningens fader. Några av hans mest inflytelserika skrifter författade här i huset och här fanns också hans omfattande herbarium. Den berömde Acharius omnämns i reseskildringar som något av en raritet som man gärna skulle besöka i Vadstena.

1836
Huset köptes av kaptenen Carl Ulric Bergenstråhle, som lät byggmästaren Abraham Nyström göra en omfattande ombyggnad både på in- och utsidan. Huset fick sitt nuvarande utseende i antikiserande stil och pelare med kedjor vid gatan. Blindfönstermotiven i västgaveln visar Bergenstråhles gård Österskog. Även uthusen tillkom vid denna tid.

1800-talets slut
I huset bodde borgmästaren Theodor Lagercrantz och därefter stadsfullmäktiges ordförande kammarjunkare Kanaris von Wernstedt. Han gav här lunch för kung Oscar II och kronprins Gustaf (V) vid Klosterkyrkans återinvigning 1898.

1912-1972
AB Dynamoborstfabriken fanns i de gamla uthusen på gården.

1975-1985
Den förfallna gården restaurerades. Huset är idag privatbostad och byggnadsminne.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)