Biogas

I Vadstena kommun finns det inga biogasmackar där du kan tanka din bil med biogas. De närmaste ställena att tanka på finns i Motala och Mjölby.

I Motala finns det två tankställen, ett på Drakvägen, i korsningen Delfinvägen/Drakvägen och ett på Borensvägen 134, vid Karlshults reningsverk.

I Mjölby finns det ett tankställe som ligger på Sparregatan 1 (Qstar).

Vad är då biogas?

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas. Både naturgas och biogas består till största delen av metan, skillnaden är hur den produceras. Biogas är förnybart –  ingår i ett kortare kretslopp – och  tillför ingen ny koldioxid till atmosfären medan naturgas är ett fossilt bränsle. Naturgas innebär ändå en minskad klimatpåverkan mot bensin och diesel, det är ett renare bränsle med högre energiinnehåll.

Gasen komprimeras till ett högt tryck innan den tankas. Fordonsgas håller 97% metanhalt. Personbilar av typen bi-fuel kan köras på både fordonsgas och bensin medan tyngre fordon som bussar och lastbilar byggs för enbart gasdrift.