Kungörelse av flyttade fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till:
AB Begagnade Bildelar
Ensbovägen 5
582 54 Linköping

Registreringsnummer: TNS 521
Fabrikat: Audi
Ursprunglig uppställningsplats: Parkeringen till Klosterliljans boende, Klosterledsgatan 15
Ärendenummer: SBN/2022:125-514

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Samhällsbyggnadsnämnden
Vadstena kommun