Food for life inom äldreomsorgen

Food for Life har sin utgångspunkt i närproducerade råvaror i de offentliga måltiderna, dvs den mat som serveras våra äldre inom särskilt boende. Tanken är att man med hjälp av måltiderna kan skapa mervärden för de boende.

Detta kan ske genom upplevelser och aktiviteter som har koppling till livsmedel och mat, djur och natur. Ett aktivitetsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp inom omsorgen, som ska verka som inspiration för boende och personal att göra utflykter i närområdet. Det finns också fasta aktiviter bokade som till exempel besök av djur på boendet, utflykt till landet med fikastopp samt ostprovning. Se mer i aktivitetsprogrammet

Ett annat viktigt syfte är att bidra till att höja själva måltiden. Måltiden är en av grundstenarna inom äldreomsorgen. En återkommande aktivitet som innebär ett avbrott i vardagen och något att samlas kring. Måltiden ska stimulera aptit och främja matglädje men också bidra med en trevlig samvaro. Här är god kvalitet på råvarorna en förutsättning för goda måltider. Upplevelser och aktiviteter bidrar till att skapa samtalsämnen och samhörighet.