Fristående fritidshem

Det finns fyra fristående fritidshem i Vadstena kommun. Två i centralorten och ett i Hov och ett i Rogslösa.

Läs mer om fritidshemmet Våga Gård i Rogslösa

Läs mer om fritidshemmet Hovet i Hov

Läs mer om fritidshemmet Tussilagon

Läs mer om fritidshemmet Smultronstället

Tilläggsbelopp för enskild verksamhet

Ett enskilt fritidshem har möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp om någon elev har ett omfattande behov av särskilt stöd. Ansökan görs i samråd med föräldrarna. Ansökningsunderlag finns i Blankett & E-tjänsten.