Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 26 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-04-26
Anslaget sattes upp: 2023-05-03
Sista dag för överklagande: 2023-05-24
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström