Preliminär tisdslinje framåt för skolprojektet: ⇒ Beslut av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i november 2021. ⇒ Upphandling i januari 2022. ⇒ Byggstart sommaren 2022. ⇒ Färdigställt hösten 2024.

Skolprojektet

Madeleine Andersson, kommundirektörJust nu pågår arbetet för fullt i det så kallade skolprojektet. Arkitekter har upphandlats och utifrån våra befintliga skolors karaktär tas nya underlag fram och kostnadsberäkningar för att anpassa dem till de krav som gäller idag beträffande ytor, toaletter med mera. Målet är att ombyggnationsarbetet kan på börjas under 2022. Här på vadstena.se/skolprojektet kommer vi löpande att informera om det pågående projektet.

Madeleine Andersson, Kommundirektör


Nu ställer vi om för renovering hösten 2022

Johan Wernström, bildningschef Vadstena kommun2022-02-17: Vadstena kommun ska renovera samtliga grundskolor i kommunen med start hösten 2022. Först ut att få ett ansiktslyft är St. Perskolan som kommer återgå till en F-3 skola efter genomförd renovering. Nu pågår ett intensivt arbete med att iordningställa en alternativ skolmiljö för våra elever till hösten…

Läs: “Nu ställer vi om för renovering hösten 2022”


Detta ingår i Skolprojektet*

  • Renovering av Katarina-, Petrus Magni- och Sankt Perskolornas byggnader.
  • Renovering av förskolan Gullvivan
  • Renovering av sporthallen vid Petrus Magni-skolan.
  • Ett helt nyproducerat gemensamt kök och matsal till Petrus Magni- och Katarinaskolan.

* Kommunstyrelsen godkände även att gå vidare med planen för renovering av ishallen, men Ishallen och även en ny träningsanläggning på Kungsvalla ingår i ett annat projekt, Fritidsprojektet, som vi jobbar vidare med parallellt med Skolprojektet. Två olika projekt med separata budgetar.


Jan Öholm, projektledare Skolprojektet

Intervju med projektledaren Jan Öholm

2021-12-03: Jan Öholm, som sedan 1980 har arbetat inom bygg- och entreprenadbranschen, tar sig nu an Skolprojektet, ett projekt som vid första anblick inte skiljer sig från andra projekt när det gäller beslutsprocess och samverkan mellan verksamheter och politiker. Men vid en närmare titt syns en tydlig förankring i Vadstena kulturhistoriska arv.

Läs “Nu tar vi nästa steg med Skolprojektet”


Angående de tidigare planerna

“Vadstena kommun har under en längre tid sett behov av nya eller renoverade skollokaler och ett nytt centralkök. Mellan åren 2015 och 2020 arbetade kommunen utifrån tanken att bygga en helt ny skola på den så kallade Cirkusplatsen, vid Petrus Magni skola. De planerna fick ett abrupt slut när Mark- och miljööverdomstolen upphävde detaljplanen på grund av ett processfel.”

Kommunen fick då tänka om, och blickarna riktades istället mot de tre befintliga skolorna och en plan för att renovera dessa har nu tagits fram.

Martin Berry, biträdande kommundirektör


Projektgruppen

Skolprojektet är stort och berör flera förvaltningar i Vadstena kommun, i samverkan med externa entreprenörer. Styrgrupp är KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott), Kommundirektören, ekonomichefen samt projektledaren. Projektgruppen består av projektledaren, arkitekter, bildningschefen, lokalförvaltaren, VfAB, rektorer, samhällsbyggnadsförvaltningen och biträdande Kommundirektören.