Skolprojektet

Här kan du läsa om Skolprojektet och ta del av de senaste nyheterna om det pågående arbetet.


Detta ingår i Skolprojektet*

  • Renovering av Katarina-, Petrus Magni- och Sankt Perskolornas byggnader.
  • Förskolan Gullvivan
  • Renovering av sporthallen vid Petrus Magni-skolan.
  • Ett helt nyproducerat gemensamt kök och matsal till Petrus Magni- och Katarinaskolan.

* Kommunstyrelsen godkände även att gå vidare med planen för renovering av ishallen, men Ishallen och även en ny träningsanläggning på Kungsvalla ingår i ett annat projekt, Fritidsprojektet, som vi jobbar vidare med parallellt med Skolprojektet. Två olika projekt med separata budgetar.


Så blev Skolprojektet verklighet

“Vadstena kommun har under en längre tid sett behov av nya eller renoverade skollokaler och ett nytt centralkök. Mellan åren 2015 och 2020 arbetade kommunen utifrån tanken att bygga en helt ny skola på den så kallade Cirkusplatsen, vid Petrus Magni skola. De planerna fick ett abrupt slut när Mark- och miljööverdomstolen upphävde detaljplanen på grund av ett processfel.”

Kommunen fick då tänka om, och blickarna riktades istället mot de tre befintliga skolorna och en plan för att renovera dessa har nu tagits fram.

Martin Berry, biträdande kommundirektör


Projektgruppen

Skolprojektet är stort och berör flera förvaltningar i Vadstena kommun, i samverkan med externa entreprenörer. Styrgrupp är KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott), Kommundirektören, ekonomichefen samt projektledaren. Projektgruppen består av projektledaren, arkitekter, bildningschefen, lokalförvaltaren, VfAB, rektorer, samhällsbyggnadsförvaltningen och biträdande Kommundirektören.