Saneringsarbete på S:t Persskolan – förtydligande

Vi vill härmed förtydliga pågående saneringsarbeten. Ingen asbest har hittills hanterats på plats. Inom kort påbörjas arbeten med att bygga upp en vägg till källarvåningen för att ingen ska få tillträde till källaren. Gällande asbestarbeten sker detta på ett tryggt och säkert arbetssätt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ingen asbest kommer att spridas i luften/ventilationen.

När rör ska kapas där det kan finnas asbests – kapas rören där det inte förekommer någon asbests. Se bild nedan.

Grafik sanering

Luftrensare och dammsugare

Intill där arbetet utförs ställs en luftrenare som binder det byggdamm som inte tas upp av dammsugaren som sitter på kapsågen.
Både luftrenare och dammsugare är utrustade med filter som binder både kvarts, stendamm och asbest.

Saneringen är planerad att påbörjas 22-05-09.

Vid frågor kontaktas Suzanne Stråkander-Rockler
Samordnare Skolprojektet