Illustration: skiss av centralköket exteriört

Så här kommer det nya centralköket att se ut,

Nu börjar bygget av nytt centralkök i Vadstena

Nu påbörjas byggnationen av Vadstena kommuns nya centralkök. Uppförandet ligger inom ramen för det så kallade skolprojektet, som också innefattar ombyggnation av Vadstena kommuns tre skolor, en samordnad investering som är viktig ur många aspekter.

Det nya köket är en fristående byggnad placerad mellan Petrus Magniskolan och Katarinaskolan med god tillgänglighet för eleverna. Det nya centralköket kommer att laga och servera mat åt kommunens mellan- och högstadieskolor samt laga all mat till äldreomsorgen, och därmed ersätta gamla Culinar.

Kostchef Markus Gustafsson kommentarer byggstarten ur verksamhetens perspektiv:
– Äntligen tar Vadstenas måltidsenhet ett stort steg in i framtiden vad gäller såväl arbetsmiljö som måltidsmiljö både för vår personal, elever och pedagoger.

Centralköket kommer också att fungera som trygghetspunkt i kommunen, vilket innebär att människor kan söka sig dit för information och ett mål mat i händelse av samhällsstörning, kris eller krig. Köket och matsalen är utrustade med beredskapshöjande åtgärder som gör att fastigheten kan vara i drift även vid bortfall av el och vattenförsörjning.
– Vi som kommun behöver göra vad vi kan för att samhället ska fungera även i krisläge, kommentarer biträdande kommundirektör Martin Berry, som också projektleder skolprojektet.

Det nya centralköket uppförs i samma arkitektoniska anda som Petrus Magniskolan och kommer med sin gula tegelfasad att smälta mycket väl in i omgivningen. Påsken 2025 ska det stå klart.

Till höstterminen återvänder högstadieeleverna till den då nyrenoverade Petrus Magniskolan. Fram tills dess huserar eleverna i den tillfälliga skollokalen på Birgittaområdet.