Krisberedskap

Här finner du information om vad som händer om en allvarlig händelse inträffar i Vadstena kommun. Du kan läsa om vem som ansvarar för vad, vilket stöd som kommunen kan ge dig och hur du kan förbereda dig för att ta ansvar för din egen säkerhet om något skulle hända.

De flesta människor drabbas av kriser någon gång i livet. Det kan exempelvis handla om att förlora någon nära anhörig, att gå igenom en skilsmässa eller att drabbas av en svårare sjukdom. Det finns även kriser som drabbar många människor samtidigt och som kräver att samhället hjälper till på flera olika sätt. Dessa kriser brukar vi kalla för samhällskriser, och det är de som vi kommer fokusera på här.

Exempel på kriser

Bränder, epidemier och utsläpp av farliga ämnen är några exempel på sådant som kan orsaka kriser i samhället. Några välkända kriser som har inträffat i Sverige de senaste åren är Stormen Gudrun 2005, oljeutsläppen utanför Tjörn 2011 och Lastbilsmassakern på Drottninggatan i Stockholm 2017. Även händelser som inträffar utanför vårt eget land kan orsaka kriser för oss. Exempel på sådana händelser är terrorattackerna mot World Trade Center 2001, tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 och askmolnet på Island 2010.