Buller

Buller definieras som “allt oönskat ljud”. Vad som uppfattas som buller varierar alltså från person till person. Många människor störs av buller. Buller kan komma från till exempel trafik, järnvägar, flyg, ventilation i huset, fläktar på grannhus, industrier eller byggarbetsplatser.

Om du störs av buller och kan identifiera vart bullret kommer från så bör du i första hand kontakta den som är ansvarig för bullerkällan. Om störningen trots allt fortsätter och du bor i lägenhet bör du kontakta din fastighetsägare eller föreningens styrelse om du bor i bostadsrätt. Får du inte hjälp av din hyresvärd eller om störningen inte upphör trots att du kontaktat den som stör kan du kontakta miljöavdelningen.