Att vara familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj är ett uppdrag inom individ- och familjeomsorgen. Syftet är att vara ett stöd till barn, ungdomar och vuxna för att de ska utvecklas och blir mer delaktiga i samhället.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du är ett stöd till ett barn, ungdom eller vuxen som är i behov av en stabil vuxenkontakt. Antalet kontakttillfällen kan variera från något tillfälle per månad till flera tillfällen i veckan utifrån personens behov. Ersättning för uppdraget baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att du och din familj tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem några dygn varje månad. Omfattningen varierar utifrån barnet/ungdomens behov, men vanligtvis rör det sig om någon eller några helger per månad. Ersättning för uppdraget baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att du och din familj tar emot ett barn eller och ungdom och är en extra förälder till någon annans barn eller ungdom. Ni ansvarar för den dagliga omvårdnaden och har ett nära samarbete med barnets föräldrar, övrigt nätverk samt skola och socialtjänst. Som familjehem erbjuds ni handledning och utbildning under tiden som barnet/ungdomen är placerad hos er. Hur länge ett barn eller ungdom är placerat varierar och är ibland svårt att veta från början. Syftet med placeringen är att barnet/ungdomen ska kunna återvända hem så småningom. Ersättning för uppdraget baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting.

Intresserad av att hjälpa till?

Om du är intresserad av att hjälpa till kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen för mer information.