Socialnämndens utskott 28 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-28
Anslaget sattes upp: 2022-03-28
Sista dag för överklagande: 2022-04-19
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström