Socialnämndens extra utskott 27 juli

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-07-27
Anslaget sattes upp: 2022-07-27
Sista dag för överklagande: 2022-08-17
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström