Socialnämnden 20 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-10-20
Anslaget sattes upp: 2021-10-25
Sista dag för överklagande: 2021-11-15
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström