Överförmyndarnämnden 15 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-15
Anslaget sattes upp: 2022-03-23
Sista dag för överklagande: 2022-04-13
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson