Skadedjur

Om du blivit drabbad av skadedjur och bor i hyreslägenhet ska du kontakta fastighetsägaren. Fastighetsägaren är skyldig att åtgärda problemet.

Bor du i eget hus eller i bostadsrätt är det ditt ansvar att åtgärda problemet. Klarar du inte av det själv bör du anlita ett skadedjursbolag.

Råttor och möss

Det finns ett fåtal sorters gnagare i Sverige. Det är oftast brunråttan, husmusen och skogsmössen som kan bli till verkliga problem i byggnader och på offentliga platser.
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att bekämpa råttor och möss.

Skadeinsekter

De djur som vi kallar skadeinsekter när de kommer in i våra hem är mycket viktiga ute i naturen. De hjälper till att bryta ned döda djur och växter. Vissa arter kan äta hår, fjädrar eller andra näringsfattiga och svårnedbrytbara material, som andra djur ratar. De är viktiga renhållningsarbetare. Inomhus blir de däremot konkurrenter om våra ägodelar.

De olika insektsarterna har olika krav på sin miljö. Vissa insekter söker sig in i hus på hösten för att övervintra men gör ingen som helst skada.