Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson innebär att du som har en funktionsnedsättning kan få kontakt med en annan person som kan ge dig stöd i det du behöver hjälp med. Det kan till exempel vara att komma i kontakt med andra människor, att få ett miljöombyte eller stöd för att komma ut i samhället och kunna delta i olika aktiviteter.

Om du har en funktionsnedsättning enligt LSS, och tillhör en personkrets, kan du ansöka om kontaktperson som kan ge dig stöd att delta i samhället. Insatsen kan sökas av dig själv, din vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktperson.

Kontaktpersonen är en medmänniska och vän som du kan få stöd till en aktiv fritid och som kan stödja dig i kontakter med andra människor. Kontaktpersonen kan också ge dig råd och stöd i vardagssituationer. En kontaktperson är en medmänniska som lyssnar och stödjer din utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt vilket innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den person som de är eller har varit ett stöd för.

Ansökan gör du hos biståndskontoret på individ- och familjeomsorgen.

Om du inte har rätt till kontaktperson enligt LSS kan du ha rätt till kontaktperson enligt socialtjänstlagen.