Socialnämndens utskott 24 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-01-24
Anslaget sattes upp: 2023-01-24
Sista dag för överklagande: 2023-02-14
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström