Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-05-18
Anslaget sattes upp: 2022-05-24
Sista dag för överklagande: 2022-06-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson