Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 25 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-01-25
Anslaget sattes upp: 2023-02-03
Sista dag för överklagande: 2023-02-24
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson