Kommunstyrelsen 6 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-10-06
Anslaget sattes upp: 2021-10-13
Sista dag för överklagande: 2021-11-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson