Arbete för nyanlända

Arbetsförmedlingen ansvarar för att du som nyss kommit till Sverige och som har fått uppehållstillstånd, får hjälp med att hitta praktik, utbildning eller arbete. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att ansöka om etableringsersättning.

Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för att ge dig som nyss kommit till Sverige en introduktion till arbetsmarknaden. Detta gör Arbetsförmedlingen genom att ta fram en etableringsplan tillsammans med dig, och i samband med det beslutas om du har rätt till etableringsersättning.