Kultur- och utbildningsnämnden 14 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-14
Anslaget sattes upp: 2022-03-21
Sista dag för överklagande: 2022-04-11
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson