Kultur- och utbildningsnämnden 20 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-11-20
Anslaget sattes upp: 2023-11-24
Sista dag för överklagande: 2023-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson