Kommunstyrelsen 11 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-04-11
Anslaget sattes upp: 2023-04-26
Sista dag för överklagande: 2023-05-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Marie Nikonoff