Kultur- och utbildningsnämnden 5 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-02-05
Anslaget sattes upp: 2024-02-12
Sista dag för överklagande: 2024-03-04
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson