Fritidscentrum

I Vadstena finns Fritidscentrum – en träffpunkt för ungdomar.

Fritidscentrum är en mötesplats som vill inspirera ungdomar att prova på nya aktiviteter för att få en meningsfull fritid.

Vi har öppet för dig på mellanstadiet, högstadiet och uppåt.

Under loven erbjuds flera olika lovaktiviteter. Följ oss på FaceBook för att vara uppdaterad!

På grund av pandemirestriktionerna är öppethållandet begränsat på Fritidscentrum. Just nu har vi uteverksamhet. Kolla in facebooksidan!