Demokrati och delaktighet

Var med och påverka. Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen och du kan på olika sätt ta del av kommunal information. Det är också en demokratisk rättighet att påverka.

Använd din rösträtt

Alla människor som bor i kommunen ska få vara med och bestämma över sådant som finns där de bor. Därför styrs kommunen av politiker som valts direkt av medborgarna. Vart fjärde år hålls allmänna val i Sverige. Svenska folket väljer då vilka politiska partier som ska representera dem nationellt i riksdagen, regionalt i landstinget samt lokalt i kommunfullmäktige.

Det är i kommunalvalet vi väljer ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige.

Politiska uppdrag finns även inom kommunstyrelsen och i olika nämnder.

Genom att rösta i kommunalvalet påverkar du aktivt vilka politiker som ska styra och fatta beslut om frågor som står dig nära, till exempel barnomsorg, bygglov och äldreomsorg.

Lämna synpunkter och förslag

Alla, kommuninvånare och tillfälliga besökare, gammal som ung, har rätt att lämna in förslag och synpunkter till kommunen. Tillsammans skapar vi ett bättre Vadstena.

Jag vill lämna förslag och synpunkter.