Kommunfullmäktige 28 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-09-28
Anslaget sattes upp: 2022-10-05
Sista dag för överklagande: 2022-10-26
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson