Socialnämnden 18 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-05-18
Anslaget sattes upp: 2022-05-23
Sista dag för överklagande: 2022-06-13
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström