Lediga tomter

För att kunna bli erbjuden en tomt måste du stå i kommunens tomtkö. Den anmäler du dig till genom att fylla i och skicka in en blankett till kommunen, antingen med post till Vadstena kommun, 592 80 Vadstena eller via mejl till samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se. Vi tar hand om din anmälan och sätter upp dig på tomtkölistan.

Blankett för anmälan till tomtkö

Karta som visar lediga tomter i kommunen

När nya tomter släpps kontaktas alla som står i tomtkön med information om tomterna och möjlighet ges att lämna en intresseanmälan. Om du sedan erbjuds en tomt ska du inom fyra månader lämna in en bygglovansökan för att behålla din reservation.

Om du är anmäld till tomtkön kom ihåg att se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Karttjänsten Primärkartan är viktig för dig som behöver ett enkelt kartunderlag för att skissa på. Använd gärna utskriftsfunktionen för att exportera din karta i en pdf-fil.