Trafikförbud nattetid

Trafikförbud i innerstaden, nattetid

Trafikförbudet gäller alla motordrivna fordon, förutom taxitrafik, sjuktransporter och transport för boende till eller från en adress inom området.

Från och med den 15 december 2010 infördes förbud mot bilkörning mellan klockan 23.00 och 05.00 i Vadstena innerstad. Området markeras med vägmärken. Detta förbud har kommit till för lugnare stadsmiljö nattetid.