Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-11-06
Anslaget sattes upp: 2023-11-27
Sista dag för överklagande: 2023-12-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner