Räddningskort till bilen

Två tredjedelar av dem som dödas vid en trafikolycka i Sverige avlider på olycksplatsen. En snabb räddningsinsats är ofta avgörande för liv eller död.

Utvecklingen mot allt säkrare bilar innebär samtidigt att karosserna blivit svårare att klippa upp.

Med ett räddningskort i bilen kan räddningstjänsten omedelbart se var klippen, för att få ut fastklämda förare och passagerare, ska göras. Studier i Tyskland visar att räddningsinsatsen kan förkortas med upp till tio minuter om räddningspersonalen följer räddningskortets anvisningar.