Sven Västgötes gård

1490-talet
Den äldsta delen av huset, ett tunnvälvt inre stenhus med gaveln mot Hovsgatan, uppfördes före 1490-talet innanför en salubodslänga av trä. Stenhuset i själva hörnet tros ha uppförts på 1500-talet.

1600-talet
Den äldsta kände ägaren av handelsgården är Sven Jönsson Västgöte, befallningsman på Vadstena slott.

1642
Efter Sven Jönssons död säljs gården till den kände köpmannen och borgmästaren Erland Svensson, som redan bodde i gården.

1662
Gården köps av borgmästaren Sven Persson, vars arvingar ägde den ännu 1710.

1750-talet
Det befintliga huset får sin nuvarande utformning då gården ägs av handelsmannen Eric Hedberg, som även bygger till timmerdelen i öster. Den uppförs av timmer med påspikat reveteringstegel och reveteras tillsammans med det äldre stenhuset i hörnet och får ett brutet tak. Det äldre husets överbyggnad i tegel är från 1600-talet eller 1700-talets början.

1857
Apotekaren och bankdirektören J. A. Holmberg äger gården och hyr ut övervåningen till Vadstena Enskilda Bank. Holmberg var bankens direktör tills han 1879 erkände den enorma förskingring som ledde till att många vadstenabor fick ekonomiska problem.

1884-1967
Charkuteributiken Slakteribolaget håller till i bottenvåningen.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)