Den röda bänken

Länk-bänk

Länk-bänk är ett projekt inom social hållbarhet som är ett av de globala målen i Agenda 2030.

Idén kommer ursprungligen från Helsingborg där man införde vänskapsbänkar år 2020. Det har sedan spridit sig till andra kommuner i landet.

Tanken är att bänken fungerar som en installation samtidigt som den är en mötesplats för att främja samtal medmänniskor emellan. Här inbjuds Vadstenaborna och andra till att prata om psykisk ohälsa och vad man kan göra för att stötta varandra till att må bättre.

Bänken, som genom sin färg sticker ut, kan bli en påminnelse om att ta en minut och bara andas och tänka på sitt eget och andras psykiska mående.
Bänken kan fungera som ett verktyg för att medvetandegöra och inspirera till insatser för psykisk hälsa.

Bänkens QR-kod länk till information om stöd och hjälpkontakter vid psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och ökar i samhället. Ofrivillig ensamhet och isolering är några bidragande orsaker. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Länk-bänk-projektet kommer framöver att få ett tillskott genom en länk-bänk som ska gestaltas av en konstnär. Här ska man kunna mötas i en upplevelse för olika sinnen som kan inspirera till samtal.

Gestaltningen genomförs under hösten 2023 bland annat med medel från platsutvecklingsstöd för gestaltad livsmiljö, Region Östergötland.

Vem ska man kontakta när mår psykiskt dåligt?

Kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår mycket dåligt eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Psykisk ohälsa kan yttra sig på många olika sätt och beroende på hur djup den psykiska ohälsan är. Ibland kan man göra något själv och ibland kan man behöva hjälp. Det finns många i vårt samhälle som på ett eller annat sätt arbetar för att främja människors psykiska hälsa eller vill hjälpa dem som mår psykiskt dåligt.

Här följer några länkar till vad kommunen kan göra. Här finns både tips om vad du själv kan göra för din psykiska och fysiska hälsa, men också vart du kan vända dig om du eller någon i din närhet vill ha hjälp eller stöd.