Entrén till Träffpunkten på Wasagården

På Wasagården finns en träffpunkt.

Träffpunkter

I Vadstena kommun finns två träffpunkter som är öppna för alla men som främst fokuserar mot våra äldre medborgare. Så här beskriver medarbetarna på träffpunkten verksamheten:

“Träffpunkten är en kommunal samlingsplats för äldre med målet att bryta isolering och skapa gemenskap.”

Träffpunkt Wasagården

Var: Wasagården, adress Gustav Wasas väg 1 A
Tid: Tisdagar och torsdagar kl 13-16
Här kan du läsa vårens program för träffpunkten på Wasagården.

Träffpunkt Dalsgården

Var: Dalsgården, Skänningegatan 22
Tid: Måndagar kl 13-16
Här kan du läsa vårens program för träffpunkten på Dalsgården.

På träffpunkterna arbetar tre medarbetare, samma personer ansvarar även för kommunens insatser på trygghetsboende och dagverksamheten. Därför sker en del samverkan mellan dessa olika verksamheter. Till träffpunkten kommer man för att delta i gemenskapen där samt de olika aktiviteterna som erbjuds där, några exempel på aktiviteter är cykling, samtal och bowling. Från 2023 finns det ett program för träffpunkten. Programmet kan man ta del av genom att besöka träffpunkten eller ringa. Deltagarna på träffpunkterna får gärna komma med egna förslag på aktiviteter, dessa lämnas då till personalen på träffpunkterna.

Träffpunkten erbjuder dessutom tillgång till datorer och skrivare och kan vid behov även hjälpa till om man har har frågor om sin egen dator, telefon eller dylikt. På träffpunkten Wasagården finns numera även ett “Möjligheternas rum”.

Möjligheternas rum

Möjligheternas rum är ett visningsrum där man kan se och testa olika produkter och hjälpmedel som kan förenkla vardagen. Produkterna kan förskrivas, då kontaktar man rehab, eller köpas i vanliga butiker. Observera att det inte går att köpa något på plats men man kan få hjälp av personalen med att beställa produkterna och det står på varje produkt vart den går att inhandla.