Entrén till Träffpunkten på Wasagården

På Wasagården finns en träffpunkt.

Träffpunkter

I Vadstena kommun finns en träffpunkt som är öppen för alla men som främst fokuserar mot våra äldre medborgare. Träffpunkten startade upp 2021 och så här beskriver medarbetarna på träffpunkten verksamheten:

“Träffpunkten är en kommunal samlingsplats för äldre med målet att bryta isolering och skapa gemenskap”.

Var: Wasagården, adress Gustav Wasas väg 1 A
Tid: Tisdagar och torsdagar kl 13-16

På träffpunkten arbetar tre medarbetare, samma personer ansvarar även för kommunens insatser på trygghetsboende och dagverksamheten. Därför sker en del samverkan mellan dessa olika verksamheter. Till träffpunkten kommer man för att delta i gemenskapen där samt de olika aktiviteterna som erbjuds där, några exempel på aktiviteter är fika, cykling, samtal och bowling. Deltagarna på träffpunkterna får gärna komma med egna förslag på aktiviteter, dessa lämnas då till personalen på träffpunkterna.