Äldre

I Vadstena kommun finns ett varierat utbud av aktiviteter och upplevelser för dig som är lite äldre.

Här hittar du också praktisk information om boende och vart du kan vända sig vid frågor gällande dina behov när du blir äldre.

Om du är äldre och har behov av stöd i hemmet kan du ansöka om olika former av stöd såsom hemtjänst, matdistribution och trygghetslarm. Du hittar mer under rubriken Stöd i hemmet.

Om du har ett mer omfattande behov av stöd, omsorg och vård kan du ansöka om boende i ett av våra särskilda boenden.

Vi samarbetar med

Vår ambition inom verksamheterna är att samarbeta med ideella organisationer samt kyrkosamfund som finns i kommunen. Vi samverkar även med de olika pensionärsorganisationerna genom det kommunala pensionärsrådet (KPR).