Jöns Krämares gård

1577
Storhandelsmannen och borgmästaren Jöns Hansson Krämare väljer att bygga en senmedeltida handelsgård på tomten. Innan dess har Storgatan kantats av ett par salubodar av trä.

1752
Husen mot gatan får en övervåning av timmer, som stod oputsad under väldigt lång tid. Innan dess stod två envåningshus i sten vid gatan, skilda åt av en gång till gården där ett bostadshus av gran- och furutimmer låg.

1830
Vadstena får en ny byggnadsordning 1830 och de små fönstren som upplyser vinden är utförda i enlighet med den nya byggnadsordning. Ingången till övervåningen går via gårdshuset.

2014
Gården är numera ihopbyggd med granngården i öster, byggd av timmer med typisk Vadstena plan i övervåningen och fristående trapphus. Ungefär mitt på dess tomt finns en medeltida stenkällare sammanbyggd med den senare flygeln. Uthusen vid Fyllagatan är typiska för mindre handelsgårdar med portgångar och har innehållit stall, förråd m.m. Numera finns här privatbostäder.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)