Kommunens kartportal

Via kartportalen tillgängliggör Vadstena kommun viktig kartinformation från olika verksamhetsområden. På våra kartor kan man hitta skolor och förskolor, äldreboenden, lediga tomter, gällande detaljplaner med mera. Karttjänsterna fungerar i mobiltelefon eller surfplatta men gör sig bäst på större skärmar.

Vissa av Vadstena kommuns dataskikt tillgängliggörs även via REST-tjänster (ArcGIS REST Web Services). Kontakta GIS-samordnaren om du är intresserad av att veta mer.