SFI Svenska för invandrare

Svenska för invandrare SFI är en introduktionsutbildning i svenska språket och det svenska samhället.

Du har rätt att delta om du;

– kommer från ett annat land och behöver lära dig svenska
– är över 16 år
– har uppehållstillstånd i Sverige
– är folkbokförd i Vadstena kommun.

Utbildningen ges i närliggande kommuner.