Detaljplaner, äldre stadsplaner och områdesbestämmelser

Detaljplaner, äldre stadsplaner och områdesbestämmelser finns i pappersform för påseende. Planerna finns även i digitalt format.

Papperskopia, utskrift eller digital plankarta beställs hos plan- och bygglovavdelningen. Är du intresserad av att titta på en plan på egen hand så rekommenderar vi den digitala karta som finns på vår webbplats. Här kan du själv leta upp vilken plan du är intresserad av att titta på, klicka på den och få upp såväl plankarta som planhandlingar.

Digital karta med gällande detaljplaner och planbestämmelser