Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 16 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-11-16
Anslaget sattes upp: 2021-11-17
Sista dag för överklagande: 2021-12-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson